Nieuws

December 2021

 • Angela van der Marck heeft zich aangemeld als nieuw lid van onze adviesraad. Angela gaat de komende maanden meedraaien. We heten haar van harte welkom!
  In januari 2022 wordt er vanuit de gemeente een toelichting gegeven en worden we bijgepraat over de uitkomsten van de Gezondheidsmonitor. Hierin staat hoe het met de gezondheid van de inwoners van Ouder-Amstel is gesteld.
 • We zijn door Michelle Bohan, beleidsmedewerker Wmo, nader geïnformeerd over het Regioplan Amstelland Beschermd Wonen en dak- en thuisloosheid. Het is een omvangrijke en lastige materie, een ingewikkelde opdracht waar de Amstelland gemeenten voor staan. Nog deze maand zullen we een advies indienen bij het College van B&W.
  Er bereiken ons regelmatig berichten met individuele klachten van burgers. De rol van de adviesraad is niet om zich te buigen over klachten van burgers, maar de gemeente van gevraagd en ongevraagd advies te voorzien over voorgenomen beleid op het gebied van het Sociaal Domein. De adviesraad leent zich er ook niet voor om een politiek statement te maken.
  Onze adviesraad hoopt dat het project ‘Een tegen eenzaamheid’ waar vanuit de overheid extra middelen voor beschikbaar zijn gekomen, in onze gemeente tot nieuwe initiatieven leidt die ertoe bijdragen dat ouderen (en jongeren) zich minder eenzaam voelen. Zij zal zich daarover laten informeren.
 • De toegankelijkheid voor minder validen in onze gemeente is één van onze aandachtsgebieden. Actueel in onze gemeente is de nieuwe brug over de Amstel. We houden in de gaten dat al onze burgers ook gedurende de werkzaamheden toegang houden.
 • Wij zijn op zoek naar nieuwe leden: financieel deskundigen, leden uit Duivendrecht en de Waver.
  Mocht u geïnteresseerd zijn mee te denken over specifieke beleidsvraagstukken binnen het sociaal domein: u kunt zich aanmelden via info@asdouderamstel.nl