Leden advies­raad

De adviesraad is door het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Ouder-Amstel benoemd. De adviesraad bestaat uit leden die in de gemeente Ouder-Amstel (Ouderkerk aan de Amstel, Duivendrecht of De Waver) wonen. De raad bestaat uit vrijwilligers. Dit zijn ervaringsdeskundige leden en/of leden met een professionele achtergrond.

Samenstelling adviesraad:

Annelies van Eekeren, voorzitter
Jean-Claude Milongo, penningmeester
Angela van der Marck

Secretariaat/ondersteuning:
Barbara Berends

Als u geïnteresseerd bent in deelname aan de adviesraad en in de gemeente Ouder-Amstel woont, kunt u solliciteren bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 35, 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel, t.a.v. contactambtenaar mw. S. Zerty.

Voor meer informatie over de adviesraad of de betreffende vertegenwoordiging, kunt u een bericht sturen naar info@asdouderamstel.nl