Wet inburgering 2021

In het inburgeringsstelsel heeft de gemeente de regie over de uitvoering van de inburgering.

Door de regierol bij de gemeente te leggen kan deze een betere verbinding leggen tussen de inburgering en de andere wettelijke taken in het sociaal domein.

Klik hier voor meer informatie: https://www.stimulansz.nl/nieuwe-wet-inburgering-2021